رضا نقدی

درباره من

دکتر رضا نقدی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب وکاغذ @ دانشکده منابع طبیعی

بیوگرافی خود را اضافه نمایید......

محقق گوگل

(1399/10/26)

استنادات

118

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/10/25)

استنادات

78

مقالات

14

h-index

5

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی

دانشگاه تهران

1379-1381

کارشناسی ارشد

دانشگاه گرگان

1381-1387

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران- دانشگاه ETH Zurich

تجارب

1396

مشاور فرهنگی دانشکده منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

1391-93

مدیر گروه مهندسی منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

1392-ادامه دارد

رئیس دانشکده منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

1395

استاد مشاور انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح از جمله IELTS و TOEFL

اولویت های پژوهشی

کامپوزیت سلولزی-پلیمری، صنایع سلولزی و کاغذسازی، تصفیه بیولوژیکی پساب،فرآورده های جنگلی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Effects of dormancy-breaking methods on germination of the water-impermeable seeds of Gleditsia caspica (Fabaceae) and seedling growth
Folia Oecologica(2019)
کاظم نورمحمدی, ^داود کرتولی نژاد*, ^رضا نقدی, Carol C. Baskin
Effect of fungal degradation on physicochemical properties of exploited stumps of oriental beech over a 25-year felling period and the obtained Kraft pulp properties
(Journal of Forest Science (JFS(2019)
یاسین رحمتی, کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی*, ^داود کرتولی نژاد
Milkweed seedlings tolerance against water stress: Comparison of inoculations with Rhizophagus irregularis and Pseudomonas putida
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION(2018)
محمد بهمنی, ^رضا نقدی, ^داود کرتولی نژاد*
تأثیر نانولوله‌های کربنی بر تحمل به خشکی توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C.A.Mey) در مرحله جوانه‌زنی
علوم و فناوری بذر ایران(2018)
9211816003, ^داود کرتولی نژاد*, کاظم نور محمدی, ^رضا نقدی
Effects of priming with multi-walled carbon nanotubes on seed physiological characteristics of Hopbush (Dodonaeaviscosa L.) under drought stress
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES(2017)
9211816007, ^داود کرتولی نژاد, ^رضا نقدی*
Effect of Azospirillum lipoferum and Azotobacter chroococcum on Germination and Early Growth of Hopbush Shrub (Dodonaea viscosa L.) under Salinity Stress
JOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY(2016)
9211816007, ^داود کرتولی نژاد*, محمد بهمنی, ^رضا نقدی
بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, ^رضا نقدی, ^عباس هنربخش رئوف
(.Effects of physical and chemical treatments of seed dormancy breaking on seedling quality index (QI) of Caspian locust (Gleditsia caspica Desf
Austrian Journal of Forest Science(2016)
کاظم نور محمدی, درخشان رحیمی, ^رضا نقدی, ^داود کرتولی نژاد*
Increasing drought resistance of Alnus subcordata C.A. Mey. seeds using a nano priming technique with multi-walled carbon nanotubes
(Journal of Forest Science (JFS(2016)
9211816003, ^داود کرتولی نژاد*, کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی
Assessment of competition indices of an unlogged oriental beech mixed stand in Hyrcanian forests, Northern Iran
BIO DIVERSIT AS(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی
Assessment of quantitative and qualitative characteristics of Golestan Province forests in an 11-yearperiod (Iran)
Environmental Resources Research(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی, داوود مقدسی
بررسی خواص خمیرکاغذ تولید شده با روش حلال آلی الکل کاتالیز شده با نمک های کلسیم و منیزیم از جوان چوب افراپلت
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^رضا نقدی, الهام نادعلی, ^حامد یونسی کرد خیلی
بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, ^رضا نقدی, ^مجتبی امیری
Biological removal of chloro organic compounds from bagasse soda pulp bleaching effluent by Coriolus versicolor
GLOBAL NEST JOURNAL(2013)
^رضا نقدی, دکتر کریمی, آ جهان لتیباری, ی حمزه, س.آ میرشكریه, ا نادعلی
Salinity tolerance of Dodonaea viscosa L. inoculated with PGPR: investigation of seed germination and seedling growth characteristics
Folia Oecologica(0)
9211816007, ^داود کرتولی نژاد, Mohammad Bahmani, ^رضا نقدی*
تأثیر نانولوله‌های کربنی بر تحمل به خشکی توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C.A.Mey) در مرحله جوانه‌زنی
علوم و فناوری بذر ایران(0)
^داود کرتولی نژاد*, 9211816003, کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی
Effects of multiple extrusions on structure-property performance of natural fiber high-density polyethylene composites
MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS(0)
الهام نادعلی, محمد لایقی, قنبر ابراهیمی, ^رضا نقدی*, مهدی جنوبی, محمد مهدی خراسانی, یاسر میرباقری
مروری بر عوامل تاثیر گذار بر مقاومت کششی فرآورده های مرکب زیست - تخریب پذیر
نخستین کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی(2020-08-05)
طاهره نجات, ^رضا نقدی*
بررسی روش¬های تیمار شیمیایی الیاف سلولزی و کاربرد آن در کامپوزیت¬های الیاف طبیعی پلی¬پروپیلن
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار(2020-02-06)
^رضا نقدی
مروری بر تاثیر سازگارکننده ها و تیمارهای شیمیایی بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت کامپوزیت های چوب-پلاستیک
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار(2020-02-06)
^رضا نقدی, طاهره نجات
تاثیر سازگارکننده ها، الیاف، مواد پرکننده و روش تیمار بر مقاومت خمشی و ضربه چند سازه پلی پروپیلن/سلولز
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار(2020-02-06)
^رضا نقدی, طاهره نجات
مروری بر تکنیکهای بهبود خواص سطحی الیاف لیگنوسلولزی
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
^رضا نقدی*
بررسی مقاومت مکانیکی فراوردههای مرکب زیستی و عوامل مؤثر بر آن
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
^رضا نقدی*
بررسی تأثیر قارچ پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) بر کاهش رنگ پساب کلردار کارخانه خمیرکاغذ
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
^رضا نقدی*
مروری بر برخی از خواص کامپوزیت¬های¬ لیگنوسلولزی- پلیمری
کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه(2018-02-25)
^رضا نقدی
روش های افزایش مقاومت فرآورده های مرکب الیاف سلولزی-پلیمر در برابر اشتعال و هوازدگی
کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه(2018-02-25)
^رضا نقدی
چندسازه چوب- سیمان و روش¬های اصلاح فیزیکی و شیمیایی خواص آن
کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه(2018-02-25)
^رضا نقدی
بررسی اثر بازیافت بر خواص کامپوزیت¬های زیستی چوب پلاستیک
نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار(2017-02-25)
^رضا نقدی*, الهام نادعلی
مروری بر پایداری حرارتی بیوکامپوزیتهای مورد استفاده در صنعت ساختمان
اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی(2017-02-25)
^رضا نقدی
مروری بر خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی الیاف طبیعی مورد استفاده درکامپوزیت¬های پلیمری زیستی
نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار(2017-02-25)
^رضا نقدی*
زیست تخریب پذیری کامپوزیتهای چوب پلاستیک در اثر رطوبت
اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی(2017-02-25)
^رضا نقدی
بررسی دوام طبیعی تخته¬فیبر با دانسیته متوسط در برابر حمله قارچی
اولین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار(2017-02-25)
^رضا نقدی*, الهام نادعلی
اثرات تلقیح ریزوباکتریایی بر صفات جوانه زنی بذر ناترک تحت تنش شوری
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی(2016-02-18)
9211816007*, ^داود کرتولی نژاد, محمد بهمنی, ^رضا نقدی
اثرات نانو لوله های کربنی بر جوانه زنی بذر ناترک
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی(2016-02-18)
9211816007*, ^داود کرتولی نژاد, محمد بهمنی, ^رضا نقدی
اثر نانولوله های کربنی چند جداره بر جوانه زنی بذر و برخی صفات مورفولوژ یک توسکای ییلاقی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی
تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر توسکای ییلاقی تحت تنش خشکی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی
بررسی ویژگی های خمیرکاغذ حاصل از جوان چوب با فرآیند ارگانوسا لو
نخستین همایش ملی چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی(2015-05-07)
^رضا نقدی, ^حامد یونسی کرد خیلی, ^مجتبی امیری
تاثیر هیدورپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گونه های سوزنی برگ کاج بروسیا و تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مجتبی امیری, ^رضا نقدی, ^مریم ملاشاهی
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی اوره و کمپوست دامی بر فعالیت های بیومس میکروبی نیتروژن و کربن خاک مزارع گندم در شهرستان سمنان
(2020-10-11)
ارزیابی ویژگی‌های نانوبیوکامپوزیت های حاصل از نانو مونت موریلونیت و سیلیس/ کاه گندم و باگاس تیمار شده با قلیا/پلی پروپیلن بازیافتی
(2020-05-10)
تاثیر نانوذرات سیلیس مستخرج از سبوس برنج روی ویژگی های چسب فنول- لیگنین- گلی اکسال
(2019-11-24)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
هيدروليك عمومي   (17 بار دانلود)
رشته : مهندسي مرتع و آبخيزداري- طبيعت , گرایش : مهندسي مرتع و آبخيزداري- طبيعت
گياه شناسي دو   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسي منابع طبيعي , گرایش : مهندسي منابع طبيعي
گياه شناسي يك   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسي منابع طبيعي , گرایش : مهندسي منابع طبيعي
كاغذ سازي دو   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
طرح درس آزمايشگاه كاغذ سازي يك   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
فرايندهاي شيميايي خمير كاغذ   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
فرايندهاي تكميلي و تبديلي   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
شيمي مواد ليگنوسلولزي   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
آزمايشگاه شيمي مواد ليگنوسلولزي   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
شيمي عمومي   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي منابع طبيعي , گرایش : مهندسي منابع طبيعي
شيمي چوب   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
آزمايشگاه شناخت مواد ليگنوسلولزي   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
شناخت منابع طبيعي   (15 بار دانلود)
رشته : مهندسي منابع طبيعي , گرایش : مهندسي منابع طبيعي
شناخت چوب هاي تجاري جهان   (15 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
سياست و قوانين منابع طبيعي   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسي مرتع و آبخيزداري- طبيعت , گرایش : مهندسي مرتع و آبخيزداري- طبيعت
زبان خارجي كارشناسي   (15 بار دانلود)
رشته : مهندسي منابع طبيعي , گرایش : مهندسي منابع طبيعي
زبان تخصصي منابع طبيعي   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي، طبيعت، محيط زيست , گرایش : مهندسي محيط زيست، طبيعت، صنايع سلولزي
زبان انگليسي مكالمه   (13 بار دانلود)
رشته : مديريت جهانگردي , گرایش : مديريت جهانگردي
مكاتبات تخصصي انگليسي   (15 بار دانلود)
رشته : مديريت جهانگردي , گرایش : مديريت جهانگردي
چوبشناسي   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
چوب شناسي و صنايع چوب   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسي جنگل شناسي , گرایش : مهندسي جنگل شناسي
جوبشناسي   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
بازيافت و جوهر زدايي   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
اكولوژي   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
آزمايشگاه شناخت مواد ليگنوسلولزي   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
طرح درس آزمايشگاه خمير كاغذ يك   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
طرح درس آزمايشگاه كاغذ سازي يك   (19 بار دانلود)
رشته : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي , گرایش : مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
زبان تخصصی -جلسه 12 مجازي (1399/04/09)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 12 مجازي (1399/04/09)
مكالمات- ادامه جلسه 12 مجازي (1399/04/09)
مكاتبات انگليسي- جلسه 12 مجازي (1399/04/09)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 11 (1399/03/27)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه11 (1399/03/27)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 11 (1399/03/27)
مكالمات- ادامه جلسه 11 (1399/03/27)
مكالمات- ادامه جلسه 10 (1399/03/27)
مكاتبات انگليسي- جلسه 11 (1399/03/27)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 10 (1399/03/27)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه10 (1399/03/27)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 10 (1399/03/27)
مكالمات-جلسه 10 (1399/03/27)
مکاتبات انگلیسی-جلسه 10 (1399/03/27)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 9 (1399/03/13)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه9 (1399/03/13)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 9 (1399/03/13)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 8 (1399/03/13)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه8 (1399/03/13)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 8 (1399/03/13)
مكالمات-جلسه 9 (1399/03/13)
مکاتبات انگلیسی-جلسه 9 (1399/03/13)
مکاتبات انگلیسی-جلسه 8 (1399/03/13)
مكالمات-جلسه 8 (1399/03/13)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 7 (1399/02/31)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه7 (1399/02/31)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 7 (1399/02/31)
مكالمات-جلسه 7 (1399/02/31)
مکاتبات- جلسه 7 (1399/02/31)
مکالمه انگلیسی- جلسه 6 (1399/02/23)
مکاتبات- جلسه 6 (1399/02/23)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 6 (1399/02/23)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه6 (1399/02/23)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 6 (1399/02/23)
مکالمه انگلیسی- جلسه 5 (1399/02/23)
مکاتبات- جلسه 1-5 (1399/02/23)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 5 (1399/02/20)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه5 (1399/02/20)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 4 (1399/02/20)
چوبهای تجاری جهان- جلسه 5 (1399/02/20)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه4 (1399/02/20)
مکاتبات- جلسه 5 (1399/02/20)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 4 (1399/02/10)
مکالمه انگلیسی- جلسه 4 (1399/02/10)
مکاتبات انگلیسی-جلسه 4 (1399/02/10)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 3 (1399/02/01)
محیط زیست- طبیعت-جلسه 3 (1399/02/01)
جلسه 3 (1399/02/01)
جلسه 3 (1399/02/01)
جلسه 3 (1399/02/01)
زبان تخصصی مهندسی صنایع سلولزی-جلسه 2 (1399/01/25)
زبان تخصصی محیط زیست،طبیعت،جلسه2 (1399/01/25)
مکالمات انگلیسی- جلسه 2 (1399/01/25)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه 2 (1399/01/25)
مکاتبات-جلسه 2 (1399/01/25)
زبان تخصصی مهندسی محیط زیست-طبیعت- صنایع سلولزی (1399/01/23)
شناخت چوب های تجاری جهان-جلسه اول مجازی (1399/01/23)
مکالمات انگلیسی- جلسه اول مجازی (1399/01/23)
مکاتبات انگلیسی-جلسه اول مجازی (1399/01/23)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی و منابع طبیعی
reza_naghdi@semnan.ac.ir
(+98)2333626299

فرم تماس